Erfgoedstem: op zoek naar Faro

Nederland staat aan de vooravond van de ratificering van het verdrag van Faro. Doel van het verdrag is om de burger meer toegang tot- en zeggenschap over te geven tot zijn of haar erfgoed. In ons land is ‘Faro’ nog relatief onbekend, ook binnen de erfgoedsector zelf. Er bestaan er veel vragen: wat betekent Faro voor mij? Wat is de gedachte achter het verdrag? En hoe ziet de Faro-werkwijze er in de praktijk uit?

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besteedt IVEM’s Alma Hoekstra zes maanden lang, in dialoog met de lezers van de Erfgoedstem aandacht aan Faro. Aan de hand van interviews, een blog en beschrijvingen van bestaande praktijken wordt er een beeld gegeven van wat de Faro-werkwijze in de praktijk zal gaan betekenen.