Chinees-Nederlands erfgoedforum 2016

Chinese Forum

beelden_congres

Bericht Erfgoedstem 21-03-2016. De afgelopen jaren werkt China hard om de eigen geschiedenis te conserveren en te ontsluiten. Het land kent een grote hoeveelheid restauratieprojecten van uitzonderlijke omvang en zet groots in op toerisme rond historische steden. De uitgangspunten zijn daarbij soms heel anders dan de uitgangspunten die Nederland hanteert. Maar beide perspectieven hebben elkaar wel het nodige te bieden. Ook in Nederland staat de tijd niet stil en zijn de opvattingen over restauratie en de omgang met het gebouwde erfgoed uiteindelijk ook aan constante verandering onderhevig.

datum_congres

Volop reden om elkaars erfgoed-cultuur eens beter te leren kennen. Tijdens het forum maken we kennis met Chinese voorbeelden en zetten we daar de Nederlandse praktijk tegenover. Er komen grote restauratieprojecten aan bod, voorbeelden van beleid, cultuurtoerisme en gebruik van digitale middelen. Ook bespreken we de case waarbij Chinese investeerders een Nederlands gemeentelijk monument gaan herbestemmen. Met het belichten van de twee werelden hopen we de deelnemers te inspireren en aan te zetten tot het over en weer leggen van contacten en rijkelijk uitwisselen van kennis en ervaring.