IVEM organizes 1th Chinese-Dutch forum on built cultural heritage

Chinees-Nederlandse kennisuitwisseling over erfgoed

Persbericht 05 april 2016

Op vrijdagmiddag 22 april laten Chinese en Nederlandse erfgoedexperts elkaar de ontwikkelingen in hun land zien op het gebied van erfgoed en herbestemmen. Dit eerste Chinees-Nederlandse erfgoedforum vindt plaats in Paviljoen Welgelegen, het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Bijwonen van het forum is gratis.

Exportkansen

Met de nieuwe koers die China onder Xi Jinping uitzet is er steeds meer belangstelling voor het gebouwde erfgoed en de maatschappelijke rol die het kan spelen. Met 1,3 miljard inwoners en meer dan vijfduizend jaar historie heeft het land een enorm reservoir aan cultureel erfgoed. Het land ontwikkelt een eigen filosofie voor de omgang met haar monumenten, waarbij kennisvergaring over de grenzen een inspiratie kan vormen. Dit biedt uitgelezen kansen over en weer voor de kennis en ervaring die bij Nederlandse bedrijven bestaat.

Nederland goede naam

Nederland heeft in China een goede naam op het gebied van monumentenzorg en herbestemmen. Als klein land hebben we een heel compleet en vooruitstrevend stelsel. De Nederlandse praktijk van ‘behoud door ontwikkeling’ wordt in China met belangstelling gadegeslagen. 

Omgekeerd heeft China ons ook wat te bieden. Het land kent een grote hoeveelheid restauratieprojecten van uitzonderlijke omvang en zet groots in op toerisme rond historische steden. De uitgangspunten zijn daarbij soms heel anders dan de uitgangspunten die Nederland hanteert. Ook bij ons staat de tijd niet stil. Chinese ideeën over bijvoorbeeld authenticiteit en private financiering kunnen ons denken over onze eigen erfgoedtoekomst richting geven. 

Chinees-Nederlands Erfgoedforum

Volop redenen om elkaars erfgoed-cultuur eens beter te leren kennen. Tijdens het erfgoedforum komen grote Chinese restauratieprojecten aan bod als voorbeeld van beleid, cultuurtoerisme en gebruik van digitale middelen. Ook wordt de recente ontwikkeling uitgelicht waar Chinese investeerders een Nederlands gemeentelijk monument zullen herbestemmen. Met het belichten van de twee werelden worden deelnemers geïnspireerd en aangezet tot het leggen van contacten en rijkelijk uitwisselen van kennis en ervaring.

Meer informatie over het forum vindt u op de website www.ivem.nl/uitnodiging-chinees-nederlands-erfgoedforum.

Organisatie
Het forum is een initiatief van de Chinese ambassade in Den Haag en wordt als in joint venture georganiseerd door het Nederlandse Instituut Voor Erfgoed en Marketing (IVEM) in samenwerking met DutchCulture, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Haarlem, de China Cultural Media Group en het LeidenAsiaCentre.

Eén van de Chinese sprekers dhr. Yang Yong van de historische stad Fuzhou.
Sprekers en hoogwaardigheidsbekleders van het forum.
De Chinese Tsinghua Universiteit presenteerde een aantal state of the arts voorbeelden van digitale reconstructies van verwoeste gebouwen.
Borrel na afloop van het Forum in Paviljoen Welgelegen, het Provinciehuis van Noord-Holland